Persbericht | 13 januari 2016

On February 15th the 2016 nominees will be published on this site.
The announcement of the winner will take place on March 8th 2016, location Dauphine, Amsterdam NL.

Persbericht | 2 januari 2013

De krachtige boodschap van Stine Jensen

Documentairemaakster Stine Jensen heeft de Gender Equality in Politics contest 2013 gewonnen. Ze kreeg de prijs op donderdag 2 januari uit handen van de voorzitter van de Vrouwen Partij, initiatiefnemer van de wedstrijd die dit jaar voor het eerst werd gehouden.

PressRelease_04

Misschien is het wel het meest gebruikte woord geweest in de media in 2013: de crisis. De les van de crisis is duidelijk en hard: er is een andere benadering nodig om nieuwe welvaart te creëren in Europa. Een benadering waarbij iedereen de kans krijgt om tot bloei te komen, ongeacht geslacht, geaardheid, leeftijd, gezondheid, afkomst of religie. Zowel de Nederlandse als de Europese grondwet is duidelijk: discriminatie mag niet. Toch vertaalt dit zich niet naar de praktijk. Een snelle blik op de samenstelling van het Europees Parlement wijst uit dat mannen en vrouwen nog lang niet gelijk vertegenwoordigd zijn. Er is dus geen sprake van gender equality. Dit is een gemiste kans voor Europa, omdat vrouwen vaak andere kwaliteiten en een andere visie hebben dan mannen. Vrouwen hebben ook andere behoeften en belangen, die nu niet goed naar voren komen in politieke besluiten. Dit belemmert vrouwen in hun mogelijkheden om tot bloei te komen.

Daarom heeft de Vrouwen Partij de journalistieke wedstrijd voor Gender Equality in Politics in het leven geroepen. Journalisten die deelnemen, leveren een belangrijke bijdrage aan de bewustwording rond gender equality. De vier genomineerden van dit jaar, Sarah Demologa, Stine Jensen, Lauren McCarthy en Janice Turner, hebben zich op een professionele en betrokken manier ingezet om gelijke toegankelijkheid hoger op de agenda te krijgen.

Inhoudelijk waren ze alle vier sterk, maar de krachtigste boodschap kwam van Stine Jensen. Met haar serie “Licht op het noorden” laat ze heel concreet zien welke invloed een ander beleid heeft op de kansen die mensen hebben. Jensen toont dat met de juiste wet- en regelgeving gelijke toegankelijkheid goed te realiseren is. Opvallend is dat ze voor haar documentaires een groot aantal mensen spreekt, van allerlei komaf. De gelijke toegankelijkheid waar ze over bericht past ze ook toe in haar eigen werk, wat resulteert in een heldere en breed gedragen blik op de samenleving. Juist dit aspect maakt haar de terechte winnaar van de Gender Equality in Politics contest 2013.

Stine Jensen’s Licht op het noorden (Light on the north) has been broadcasted by the Dutch national channel in 2013.
“Licht op het noorden, VPRO, November 3, 2013”
A Dutch book with the same title accompanies the series.
More on this subject and the other nominees:

Sarah Demolga; “Stop comparing men and women, NRC, November 10, 2013”

Lauren McCarthy; “Focus on gender equality should span beyond leadership positions, The Guardian, August 5, 2013”

Janice Turner; “Mirrors are harder to break than glass ceilings, The Times, July 20, 2013”

www.genderequalityinpolitics.com

Press Release | 2 january 2013

Stine Jensen has a powerful message

Currently it is one of the most frequently used phrases in the media: the economic crisis. The economic crisis teaches us a hard lesson: we need a different approach in order to create new prosperity in Europe. Everybody should get the chance to flourish, regardless of gender, age, sexual orientation, health, background or religion.

The European constitution is very clear: discrimination is prohibited. The reality is different. A quick glance at the list of members of the European Parliament shows a distinct lack of gender equality. Europe is missing out on this. Women often have different qualities and a different point of view, which could be very beneficial. Women also have different needs which are not met very well in current political decisions. This hinders women in achieving their full potential. The Vrouwen Partij wants to raise attention for this issue in the media. This is why we have set up the journalistic competition “gender equality in politics”. Journalists who take part play an important role in raising awareness for the lack of gender equality. This year’s nominees, Demologa, Stine Jensen, Lauren McCarthy and Janice Turner contributed to this cause in a caring and professional manner.

All the contributions were of a high quality and it was hard to make a choice. The jury elected Stine Jensen as the winner. In her series “Licht op het noorden” Jensen shows the influence more gender equality has on society. Both men and women have a better chance to reach their full potential in a more equal society. Jensen interviews a lot of people, from all walks of life. This results in a clear and a broadly based view of society. In this sense it was not only a report on equality but also a good example of how well equal access can work.The jury was impressed by her method of work and this makes her the deserved winner of the Gender Equality in Politics contest 2013.

PressRelease_04

Stine Jensen’s Licht op het noorden (Light on the north) has been broadcasted by the Dutch national channel in 2013.
“Licht op het noorden, VPRO, November 3, 2013”
A Dutch book with the same title accompanies the series.
More on this subject and the other nominees:

Sarah Demolga; “Stop comparing men and women, NRC, November 10, 2013”

Lauren McCarthy; “Focus on gender equality should span beyond leadership positions, The Guardian, August 5, 2013”

Janice Turner; “Mirrors are harder to break than glass ceilings, The Times, July 20, 2013”

www.genderequalityinpolitics.com